1921

Slovenská baseballová federácia

Lokalita:

Bratislava

Kategória športu:

Baseball

Baseball sa na Slovensku hrá od roku 1991. Mnohí z Vás boli alebo sú jeho súčasťou. Staňte sa jeho budúcnosťou! Slovenská baseballová federácia je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú činnosť v oblasti baseballu alebo pomáhajú rozvíjať toto združenie. Názvom združenia je Slovenská baseballová federácia. Sídlom SBF je Bratislava. SBF je dobrovoľným združením občanov podľa zákona č. 83/1990 Zb v znení neskorších predpisov. Politická činnosť v SBF je neprípustná. CIELE Zastupovanie slovenského baseballu na území Slovenska i v zahraničí. Organizovanie oficiálnych baseballových súťaží a iných podujatí súvisiacich s baseballom. Zabezpečovanie činnosti reprezentačných družstiev Slovenska. Rozvoj baseballu na celom území Slovenska. Zvyšovanie úrovne baseballu prostredníctvom metodickej, osvetovej a propagačnej činnosti. Spolupráca s partnerskými baseballovými organizáciami na Slovensku i v zahraničí, a tiež telovýchovnými, spoločenskými a inými organizáciami.

Komentáre: žiadne komentáre

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *