1930

ŠK Lido

Lokalita:

Bratislava

Kategória športu:

Florbal

Športový klub LIDO bol založený v roku 2002 s cieľom vytvorenia prostredia, v ktorom by sa mohli realizovať ambície mladých ľudí športovať či už na vrcholovej alebo rekreačnej úrovni. ŠK LIDO od svojho vzniku zameriava svoje aktivity predovšetkým na športové odvetvie florbalu, avšak v rámci klubu je dlhodobo plánované rozšírenie činnosti klubu aj o športy ako pozemný hokej, hokejbal, či vodné športy. ŠK LIDO bol pri zrode organizácie florbalu na Slovensku a niektorí z pomedzi jeho členov boli aj aktívnymi funkcionármi Slovenského zväzu florbalu, či už ako členovia prezídia národného športového zväzu alebo členovia výkonných komisií SZFB. ŠK LIDO od vzniku celoštátnych majstrovských súťaží vo florbale má v týchto súťažiach prihlásené mužské družstvo. ŠK LIDO dlhodobo podporuje rozvoj mládežníckeho športu. So svojimi mládežníckym družstvami je ŠK LIDO tradičným účastníkom súťaží mládežníkov organizovaných SZFB. V súčasnosti má ŠK LIDO prihlásené do súťaží mládežnícke družstvá vo všetkých kategóriach, t. j. staršia prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, dorast a juniori.

Komentáre: žiadne komentáre

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *